Masz projekt?

Jeżeli posiadasz plik do druku możesz nam go wysłać, wycenimy go sugerując technologię wykonania (żywica czy FDM).

Sugerowanym formatem pliku jest STL

Write to us!


    The file size limit is 20 mb, we recommend that you place larger files on the cloud and send us a link